A+ A A-

ให้คุณเป็นเจ้าของเครื่องจักรกลการเกษตรคุณภาพได้ง่ายขึ้น

 
 

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรในการเป็นเจ้าของเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีคุณภาพ สยามคูโบต้า
จึงให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อในหลายรูปแบบ โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือน รายงวด หรือรายปีได้ 
สำหรับสินที่มีบริการสินค้าเชื่อเช่าซื้อ ได้แก่ แทรกเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง รถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา รถขุด
เครื่องยนต์ดีเซล รถไถเดินตาม และคูโบต้า แม็กซ์ (สินค้ามือสองมาตรฐานคูโบต้า)

สิทธิประโยชน์

บริการครบวงจร จากบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัดให้คุณเป็นเจ้าของสินค้าคูโบต้าที่ทันสมัยได้ง่ายยิ่งขึ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีกว่า

สิทธิประโยชน์จากการเช่าชื้อกับสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง
 • จ่ายเงินดาวน์ส่วนหนึ่งเท่านั้น และเลือกผ่อนชำระที่เหลือเป็นรายเดือน รายงวด หรือรายปี
 • สามารถเลือกระยะเวลา และรูปแบบการผ่อนชำระเพื่อให้เหมาะสมกับรายได้ของผู้เช่าซื้อ
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat rate) ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ
 • ส่วนลดดอกเบี้ยสำหรับผู้เช่าซื้อที่ปิดบัญชีก่อนกำหนด
 • ฟรี! ค่าจดทะเบียน พรบ. และประกันภัยในปีแรก และบริการต่อทะเบียนเป็นรายปีให้กับผู้เช่าซื้อ
  ตลอดอายุสัญญา
  (หมายเหตุ: เงื่อนไขฟรีค่าจดทะเบียน พรบ. และประกันภัย ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการจัด
  รายการส่งเสริมการขาย และสินค้าที่ทางบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น)
 • ชื่อผู้เช่าซื้อจะปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนรถในฐานะผู้ครอบครองรถ และเมื่อผู้เช่าซื้อผ่อนชำระครบ
  พร้อมทั้งดำเนินการปิดปัญชีเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้เช่าซื้อทันที
 • สามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกันการเช่าซื้อได้
 • รับสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีเด่นที่ผ่อนชำระค่างวดตรงกำหนดตลอดระยะเวลาเช่าซื้อหากท่านใด
  สนใจเข้ารับบริการเช่าซื้อสินค้ากับบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด สามารถติดต่อสอบถาม 
  และชมสินค้าได้ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากสยามคูโบต้าทั่วประเทศ หรือติดต่อสอบถาม
  ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ทุกสาขา ที่ให้บริการครอบคลุมถึง 47 สาขาทั่วประเทศ
เพื่อตอบแทนลูกค้าที่ผ่อนชำระค่างวดตรงกำหนดกับสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ทางบริษัทฯ จึงจัดให้มีประวัติการชำระเงินของลูกค้าทุกราย เพื่อมอบสิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้กับลูกค้าที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกค้าดีเด่นกับทางบริษัทฯ

สิทธิพิเศษลูกค้าดีเด่น

 • ได้รับส่วนลดดอกเบี้ยเช่าซื้อสินค้าคันต่อไปกับสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • ได้รับของที่ระลึกลูกค้าดีเด่นประจำทุกปีตลอดระยะเวลาเช่าซื้อ
 • ได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้นก่อนลูกค้ารายอื่น
 • ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้นก่อนลูกค้ารายอื่น
 

หากท่านใดสนใจเข้ารับบริการเช่าซื้อสินค้ากับบริษัทสยาม คูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด สามารถติดต่อสอบถาม 
และแวะชมสินค้าได้ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากสยามคูโบต้าทั่วประเทศ หรือติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ทุกสาขา ที่ให้บริการครอบคลุมถึง 47 สาขาทั่วประเทศ

คุณสมบัติลูกค้าดีเด่น

 • ต้องมีประวัติการชำระ ค่างวดตรงตามกำหนด ของบริษัทฯ ไม่ต่ำกว่า 85% จึงจะได้รับการพิจารณาสิทธิพิเศษต่าง ๆ
เงื่อนไขลูกค้าดีเด่น
 • ต้องมีประวัติการชำระค่างวดตรงกำหนดตามตารางค่างวดสม่ำเสมอ
 • ลูกค้าสัญญารายเดือน ต้องชำระค่างวดมาแล้วไม่ต่ำกว่า 24 งวด หรือ 2 ปี ขึ้นไป
 • สัญญาราย 3 เดือน / 6 เดือน /รายปี ต้องมีอายุสัญญาตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป และต้องชำระค่างวดมาแล้วตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

 

การชำระเงิน

หลากหลายช่องทางการชำระเงิน เพื่อความสะดวกสบายสูงสุด สำหรับลูกค้าเช่นคุณ

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ได้อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการชำระเงินหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้

ชำระเงินด้วยบัตรแอล อีซี่เพย่

เพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถชำระเงินสดด้วยบัตรเอสเคแอล อีซี่เพย์ ที่สามารถนำบัตรไปชำระ
ได้ที่เคาท์เตอร์ธนาคารที่ร่วมบริการ (ในช่องทางที่ 1) และเคาท์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
 

 
ยื่นบัตร SKL Easy Pay ให้กับพนักงานรับชำระ
 
แจ้งยอดเงินค่างวดที่ต้องการชำระ
 
ชำระเงิน
 
รอรับใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบความถูกต้อง
 
 

ชำระโดยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝาก (Direct Debit)

ท่านสามารถชำระเงินโดยวิธีหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน กับธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร หรือธนาคารไทยพาณิชย์ โดยแจ้งความประสงค์การใช้บริการกับร้านผู้แทนจำหน่าย
สยามคูโบต้าทุกสาขาทั่วประเทศ หรือติดต่อบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ซึ่งท่านจะต้องกรอกรายละเอียด
ลงในแบบฟอร์ม "หนังสือแสดงความยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก" พร้อมลงลายมือชื่อให้เหมือน
กับตัวอย่างลายเซ็นที่ให้ไว้กับธนาคาร แล้วยื่นแก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หรือธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่

 

ชำระด้วยเช็คธนาคาร (Post Date Cheque)

ท่านสามารถชำระด้วยเช็คธนาคารโดยสั่งจ่ายในนาม "บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด" แผนกการเงิน

พร้อมจัดส่งมาที่

 

Siam Kubota Leasing Co.,Ltd.101/19-24 นวนคร หมู่ 20 
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120

 

โดยท่านจะต้องส่งเช็คให้บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระ

ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้านสะดาวซื้อ

ท่านสามารถนำเงินสดพร้อมใบนำฝากไปยังร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น

 ที่มีป้ายเคาน์เตอร์เซอร์วิส

 ทุกสาขาทั่วประเทศ

ชำระผ่านเคาน์เตร์ธนาคาร

ท่านสามารถชำระเงินด้วยเงินสดผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ดังต่อไปนี้

 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 

การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอน

 

หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกในการชำระเงิน โปรดนำใบนำฝากพิเศษที่ทางบริษัทฯ จัดส่งให้ไปด้วยทุกครั้ง

 

ขั้นตอนและวิธีการ

บริการครบวงจร จากบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัดให้คุณเป็นเจ้าของสินค้าคูโบต้าที่ทันสมัยได้ง่ายยิ่งขึ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีกว่า

เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ

 

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลธรรมดา
 • สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้เช่าซื้อพร้อมรับรองสำเนา 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เช่าซื้อพร้อมรับรองสำเนา 3 ชุด
 • สำเนาโฉนดที่ดิน สมุดเงินฝาก และสมุดเงินกู้ ของผู้เช่าซื้อพร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด
กรณีผู้สมัครเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน คัดจากกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน 
  พร้อมวัตถุประสงค์และตราประทับ 3 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 3 ชุด
 • งบการเงินของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด 1 ชุด
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาหลักทรัพย์อื่น ๆ เช่น โฉนดที่ดิน เป็นต้น 1 ชุด
กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้ค้ำประกันพร้อมรับรองสำเนา 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ค้ำประกันพร้อมรับรองสำเนา 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้ค้ำประกัน (กรณีแต่งงานแล้ว) พร้อมรับรองสำเนา 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน ของคู่สมรสผู้ค้ำประกัน (กรณีแต่งงานแล้ว) พร้อมรับรองสำเนา 2 ชุด
 • สำเนาเอกสารยืนยันรายได้ ของผู้ค้ำประกัน (กรณีไม่ใช่ข้าราชการ) พร้อมรับรองสำเนา 2 ชุด

หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยใช้โฉนดที่ดิน

 • ต้องไม่ติดภาระผูกพันใด ๆ
 • มูลค่าที่ดินที่ใช้เป็นหลักประกันตามการประเมินของกรมที่ดิน ตามเงื่อนไขของแต่ละสินค้า
 • ค่าจดจำนองผู้เช่าซื้อเป็นผู้รับผิดชอบ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้ำประกัน

 • ต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง โดยมีชื่อเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่อเป็นผู้อาศัย
  เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันทำสัญญาเช่าซื้อ
 • มีการประกอบอาชีพ สามารถตรวจสอบได้
 • มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
 • มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้เช่าซื้อได้ และไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน
 • ผู้ค้ำประกันต้องบรรลุนิติภาวะ และต้องอายุไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันทำสัญญา

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เช่าซื้อ

 • ต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง โดยมีชื่อเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่อเป็นผู้อาศัย
  เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันทำสัญญาเช่าซื้อ
 • มีการประกอบอาชีพ สามารถตรวจสอบได้
 • มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
 • มีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้ และไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน
 • ผู้เช่าซื้อต้องบรรลุนิติภาวะ และต้องอายุไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันทำสัญญา

 

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด  112 ม.1 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150                                                                

1