A+ A A-

คุณภาพเทียบเท่าอะไหล่แท้นำเข้าจากต่างประเทศ ในราคาที่เหมาะสม

          อะไหล่แท้คูโบต้าและตราช้างกว่า 50,000 รายการ รองรับการใช้งานของลูกค้าคูโบต้าทุกท่าน หาซื้อได้ง่ายจากร้านค้าผู้แทนจำหน่ายคูโบต้าใกล้บ้านท่าน มั่นใจได้ในคุณภาพ รวมถึงความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ในราคาที่เหมาะสม

 

อะไหล่แท้คูโบต้า ผลิตในประเทศ กลุ่มแทรกเตอร์
กลุ่มที่ 1 : ชุดบำรุงรักษา(กรองน้ำมันเครื่อง, กรองน้ำมันไฮดรอลิก, กรองน้ำมันเชื้อเพลิง, กรองอากาศตัวนอก, กรองอากาศตัวใน)
กลุ่มที่ 2 :กลุ่มอุปกรณ์ยก 3 จุด ข้อต่อตัวยู และสลักที่อุปกรณ์ต่อพ่วง
กลุ่มที่ 3 : กลุ่มแผ่นคลัทช์
กลุ่มที่ 4 : กลุ่มซีลกันน้ำมัน
กลุ่มที่ 5 :กลุ่มลูกหมาก
กลุ่มที่ 6 : กลุ่มสายไมล์ สายพาน และสายต่างๆ
กลุ่มที่ 7 : กลุ่มลูกปั๊ม, ลิ้นส่งน้ำมันเชื้อเพลิง, หัวฉีด
กลุ่มที่ 8 : กลุ่มไฟเตือน, หลอดไฟ, ฟิวส์
กลุ่มที่ 9 :กลุ่มเบาะนั่ง, ลูกปืน, สลัก, อื่นๆ
 
อะไหล่แท้คูโบต้า ผลิตในประเทศ กลุ่มรถเกี่ยวนวดข้าว
กลุ่มที่ 1 : ชุดบำรุงรักษา(กลุ่มกรองน้ำมันเครื่อง, กรองน้ำมันเชื้อเพลิง)
กลุ่มที่ 2 :ตีนตะขาบ
กลุ่มที่ 3 : กลุ่มใบมีดตัด, โซ่หัวเกี่ยว
 
อะไหล่แท้คูโบต้า ผลิตในประเทศ กลุ่มรถดำนา
กลุ่มที่ 1 : เขี้ยวปักดำ
กลุ่มที่ 2 : ซีลกันน้ำมัน
กลุ่มที่ 3 : สายพาน
 
 
 
 
1