A+ A A-

บริการหลังการขาย

นอกจากบริษัทสยามคูโบต้า จะมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้ว ในด้านงานบริการหลังการขายก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่บริษัทฯ 
ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีการรับประกันคุณภาพตามระยะเวลาและอายุการใช้งาน 
โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้จากศูนย์บริการสยามคูโบต้าที่มีครอบคลุมอยู่ทั่วทั้งประเทศ นอกจากนี้
ศูนย์บริการสยามคูโบต้ายังเพียบพร้อมด้วยช่างผู้ชำนาญการซึ่งผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองจากบริษัทฯ 
ทำการให้บริการตรวจเช็คและซ่อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย อีกทั้งยังมีหน่วยบริการเคลื่อนที่ที่ออกให้บริการลูกค้าถึงบ้าน 
หรือพื้นที่การใช้งานของลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์์

สายด่วนบริการ

โครงการคุ้มอุ่นใจ
สายด่วนบริการ

บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 7.00 - 19.00 น. ให้บริการลูกค้าทั้งในและนอกระยะรับประกัน ลูกค้าอยู่ที่ไหนโทรติดที่นั่น

 • ให้คำปรึกษา

  - ให้คำปรึกษาด้านปัญหาและการใช้งานของทุกผลิตภัณฑ์

  - ให้คำปรึกษาได้ทันทีผ่านช่างบริการที่เป็นผู้รับโทรศัพท์

 • รับแจ้งงานบริการ

  - แจ้งการนัดหมายบริการภายใน 15 นาที

  - เข้าหาลูกค้าถึงพื้นที่การทำงาน

 • ติดตามผลการให้บริการ

  - ติดตามผลการให้บริการ

  - ประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริกา

โครงการคุ้มอุ่นใจ

โครงการคุ้มอุ่นใจ

โครงการคุ้มอุ่นใจ

โครงการดูแลลูกค้าหลังหมดระยะรับประกันโดยผู้แทนจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอป้องกันการเสียหายขณะใช้งาน โดยลูกค้าที่สมัครสมาชิกจะได้รับ

 • ส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆ ในการบริการภายในระยะเวลา 1 ปีที่เป็นสมาชิกดังนี้

  ตรวจเช็คฟรี 2 ครั้ง

  ส่วนลดค่าแรงช่าง 10%

  ส่วนลดค่าเดินทางช่าง 20%

  ส่วนลดค่าขนส่ง 20%

  ส่วนลดค่าอะไหล่ 5%

 

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ แทรกเตอร์, รถเกี่ยวนวดข้าวและรถดำนา


** ส่วนลดต่างๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ผู้แทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

การตรวจเช็คระยะตามช่วงเวลา

โครงการคุ้มอุ่นใจ

 

โครงการ 1-5-12

โครงการตรวจเช็คระยะตามช่วงเวลาถึงที่บ้านหรือที่ทำงานของลูกค้า โดยลูกค้าจะไม่เสียค่าแรงและค่าเดินทางของช่างในการตรวจเช็ค ซึ่งลูกค้าจะได้รับการตรวจเช็คอย่างน้อย 3 ครั้ง
ตลอดอายุการรับประกัน

 • แทรกเตอร์ โครงการ 1-5-12

  เข้าตรวจเช็คในเดือนที่ 1, 5, 12 หลังจากที่ซื้อ

 • รถเกี่ยวนวดข้าว โครงการ 10-40-60

  เข้าตรวจเช็คในวันที่ 10, 40, 60 หลังจากที่ซื้อ

 • รถดำนา โครงการ 10-40-90

  - เข้าตรวจเช็คในวันที่ 10, 40, 90 หลังจากที่ซื้อ 
  (รถดำนาแบบนั่งขับ)

  - เข้าตรวจเช็คในวันที่ 10, 40 หลังจากที่ซื้อ 
  (รถดำนาแบบเดินตาม)

การรับประกัน

มั่นใจได้สูงสุดในบริการหลังการขายของสยามคูโบต้าซื่งท่าสามารถเลือกใช้บริการได้จากศูนย์บริการเทคนิคสยามคูโบต้า

ข้อยกเว้นการรับประกัน

 
 • ความเสียหาย ซึ่งเกิดจากการใช้สินค้าไม่ถูกต้องและการละเลยไม่เอาใจใส่บำรุงรักษาตามที่กำหนดไว้ใน
  "คู่มือการใช้และการบำรุงรักษา"
 • ความเสียหาย ซึ่งเกิดจากการไม่เข้ารับการตรวจเช็คผลิตภัณฑ์กับบริษัทฯ หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง 
  จากบริษัทฯตลอดช่วงระยะ
 • ความเสียหาย ซึ่งเกิดกับวัสดุชิ้นส่วนที่ใช้สิ้นเปลืองหรือหมดอายุ หรือเสื่อมสภาพได้ ดังนี้
รายการที่ยกเว้นการรับประกัน
1. ไส้กรองอากาศ 13. น้ำมันต่าง ๆ
2. ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 14. สารหล่อลื่นต่าง ๆ
3. ไส้กรองน้ำมันเกียร์(ไฮดรอลิก) 15. น้ำระบายความร้อน
4. ประเก็นต่าง ๆ 16. น้ำกลั่นแบตเตอรี่
5. ชิ้นส่วนที่เป็นยาง หรือเรซิน เช่น ซีลกั้นน้ำมัน 17. โบลท์ น็อต แหวนรอง และปิ๊นล็อกต่าง ๆ
      แหวนยาง ยางรถ และอื่น ๆ
6. ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก 18. หัวเผา
7. กระจก 19. บูชเพลาแขนยก บูชรองรับคานล้อหน้า บูชเพลาตั้ง
8. แผ่นคลัตช์ 20. ชุดสายไฟ
9. หลอดไฟ 21. อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สวิตช์ไฟฟ้า โซลินอยด์ และ
      รีเลย์ต่าง ๆ
10. ฟิวส์ต่าง ๆ  
11. สายพาน  
12. หัวอัดจาระบี  
 • ความเสียหาย ซึ่งเกิดจากชิ้นส่วนภายนอกที่เสื่อมสภาพได้จากการสั่นสะเทือน การสึกหรอ การฉีกขาด 
  รวมทั้งการเกิดสนิม
 • ความเสียหาย ซึ่งเกิดจากการดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม การแยกออกจากกัน และการซ่อมที่ไม่ถูกต้อง
 • ความเสียหาย ซึ่งเกิดจากการใช้อะไหล่เทียม น้ำมันเชื้อเพลิง สารหล่อลื่นต่าง ๆ ที่ผิดประเภทมีคุณภาพต่ำ 
  หรือมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ใน "คู่มือการใช้และการบำรุงรักษา"
 • ความเสียหาย ที่เกิดจากการนำสินค้าไปใช้งานที่ไม่เหมาะสมกับสภาพ และความสามารถของสินค้า 
  รวมทั้งการนำรถขึ้นจากหล่มด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง
 • ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุ เช่น ขับแทรกเตอร์ชนตอไม้ น้ำท่วมรถ ไฟไหม้
  จากภายนอกรถ เป็นต้น
 • ความเสียหาย ที่เกิดจากการซ่อม หรือปรับแต่งโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่จากบริษัทฯ หรือจากศูนย์บริการเทคนิค
  สยามคูโบต้า หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ
 • ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ ค่าน้ำมัน ค่ารถบรรทุก ค่าลากจูง ค่าที่พัก ค่าเสียเวลา รวมทั้งค่าเสียหายเนื่องจาก
  ความไม่สะดวก หรือทำให้ธุรกิจเสียหาย เป็นต้น
 • ปรากฏการณ์ปกติ เช่น เสียงดัง การสั่นสะเทือน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพและสมรรถนะของสินค้า
 • สินค้าที่ถูกทำให้มิเตอร์วัดชั่วโมงการใช้งานไม่ตรงกับความเป็นจริงหมายเหตุ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในเงื่อนไขการรับประกันนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับประกัน

 

 

สินค้า รุ่น ระยะเวลารับประกัน
แทรกเตอร์คูโบต้า รุ่น B และ รุ่น M 
รุ่น L : L2808, L3408, L3408DI,
         L4508, L4508DI
รุ่น L : L3008, L3608, L4708
1 ปี หรือ 1,000 ชม.
1 ปี หรือ 1,000 ชม.

15 เดือนหรือ 1,500 ชม.
อุปกรณ์ต่อพ่วง
ตราช้าง และตราคูโบต้า
ทุกรุ่น 6 เดือน
(หรือ 500 ชม. สำหรับโรตารี่)
รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า ทุกรุ่น 1 ปี หรือ 1,000 ชม.
(500 ชม. สำหรับตีนตะขาบ)
รถดำนาคูโบต้า รุ่นเดินตามทุกรุ่น 
รุ่นนั่งขับ 6 แถว 
รุ่นนั่งขับ 8 แถว
1 ปี หรือ 400 ชม.
1 ปี หรือ 500 ชม.
1 ปี หรือ 600 ชม.
เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า RT ทุกรุ่น 2 ปี
รถไถเดินตามตราช้าง NC ทุกรุ่น 1 ปี 
(เสื้อเกียร์ตลอดอายุการใช้งาน)
รถขุด KX ทุกรุ่น 1 ปี หรือ 1,000 ชม.
 
 
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จะรับประกันสินค้าใหม่ที่ขายโดยบริษัทฯ หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากบริษัทฯ โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ท่าน (ลูกค้ารายแรก) ได้รับสินค้า
 
 
การรับประกันเป็นไปตามระยะเวลารับประกันดังกล่าว และภายใต้เงื่อนไขของการรับประกันถ้าหากมีความเสียหาย
อันเนื่องมาจากข้อบกพร่องของวัสดุชิ้นส่วน หรือกระบวนการการผลิตจากโรงงานผู้ผลิต หรือภายใต้การใช้งาน
และการบำรุงรักษาตามปกติ บริษัทฯ ยินดีซ่อมหรือเปลี่ยนวัสดุชิ้นส่วนที่บกพร่องให้โดยไม่คิดมูลค่า
 
 
ข้อตกลงในการรับประกันจำกัดเฉพาะการซ่อมหรือเปลี่ยนวัสดุชิ้นส่วนซึ่งต้องดำเนินการโดย 
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น
 
 
การรับประกันจะครอบคลุมไปถึงเจ้าของสินค้ารายถัดไป

 

เทคนิกการบำรุงรักษา

รวบรวมบทความดี ๆ เกี่ยวกับเทคนิคการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์คูโบต้า เพื่อให้คุณใช้งานได้ยาวนานเลือกหัวข้อที่คุณสนใจแล้วคลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด  112 ม.1 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150                                                                

1