A+ A A-

Vision

            ผู้จำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรครบวงจรที่ครองใจลูกค้าด้านคุณภาพและบริการที่เหนือชั้นอันดับหนึ่งของประเทศ

 

Mission

1.       สร้างยอดขายและกำไรที่ยั่งยืน

2.       สรรหาอุปกรณ์การเกษตรที่มีคุณภาพและทันสมัย

3.       เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

4.       คิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ

5.       มีส่วนร่วมและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน

6.       เสริมสร้างพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมให้บริการลูกค้า

7.       พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด  112 ม.1 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150                                                                

1