A+ A A-

สารจากคณะกรรมการ

 

               ในปี 2555 นับว่าเป็นปีที่ภาคธุรกิจทุกภาคส่วนมีการขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะภาคเกษตร มีความต้องการซื้อมากขึ้น ภายหลังจากภาวะมหาอุทกภัยในปีก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจของไทยที่มีความแข็งแกร่ง รวมไปถึงการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐที่ได้ประกาศนโยบายต่างๆ ที่ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออยู่ในระดับต่ำ และการสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจการเงินอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้กลุ่มฮั้วเฮงหลี มีการขยายตัวสูงที่สุดในประวัติของการก่อตั้งบริษัท โดยมียอดขายรวมอยู่ที่ 4000 ล้านบาท เติบโตกว่าปีก่อนหน้าเกือบเท่าตัว ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมในการขยายธุรกิจเครื่องจักรกลมือสองและการสร้างพันธมิตรทางการค้าจากต่างประเทศ

 

                 ในด้านการตอบแทน กลับคืนสู่สังคม บริษัทยังคงสานต่อปณิธานในการพัฒนาเยาวชนของชาติ ได้จัดทำโครงการห้องสมุดประจำโรงเรียนที่ยังขาดแคลน และยังส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรเข้าไปมีส่วนร่วมกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลุกป่าชายเลน อีกทั้งยังส่งเสริมให้สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน ส่งเสริมด้านความปลอดภัย ฮั้งเฮงหลีได้เข้าร่วมกับสถานีตำรวจ โดยมอบอุปกรณ์ความปลอดภัยในการใช้ถนน บริษัทได้รวมกลุ่มพนักงานเพื่อเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ไปแจกช่วยน้ำท่วม

 

                  สำหรับปี 2556 ฮั้งเฮงหลียังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพและบริการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการขยายพันธมิตรออกไปยังต่างประเทศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า อย่างต่อเนื่องบริษัทมั่นใจว่าประสบการณ์และความทุ่มเทของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะทำให้ฮั้วเฮงหลีสามารถเติบโตอย่างมั่นคง

 

                  ความสำเร็จของบริษัทคงจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน นอกจากนี้ การทำงานที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน เป็นอีกกำลังสำคัญที่ทำให้บริษัทที่มีความมั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ในนามของบริษัท ฮั้งเฮงหลี จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านเป็นอย่างดีในปีต่อๆไป

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด  112 ม.1 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150                                                                

1